Chính Sách Cộng Tác Viên 2021

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

———

 

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC

COOPERATION AGREEMENT

(V/v liên kết hợp tác kinh doanh dịch vụ du lịch)

(About cooperation in tourism services)

Số/Number:     /2021/ HĐHTCL/SGT

 

Căn cứ Bộ luật Thương Mại do Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 14/06/2006. 

Based on the Commercial Laws, passed by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam, XI, June 14, 2006.

Căn cứ Bộ luật về Du Lịch do Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 14/06/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006. 

Based on the Tourism Law adopted by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam, XI dated June 14, 2005, effected from January 1, 2006.

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng và sự thỏa thuận của hai bên.

Based on the needs and agreement of the two parties.

Hôm nay, ngày 01 tháng 01 năm 2021 | Date:

Chúng tôi gồm có | We are: 

 

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAMASTE

PARTY A: NAMASTE INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO., LTD

Đại diện/ Preresentative: Ông LÊ QUANG DUY Chức vụ/ Position: Tổng Giám đốc (Director)

Địa chỉ: 115 Đường 30/4, Khu phố 1, Thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

Address: 115  30/4 Street , Quarter 1, Duong Dong Town, Phu Quoc, Kien Giang

Mã số thuế/ Tax Code: 1301020964 Điện thoại/ Phone: 0966.9999.76 – 0297.282.8888   

Tài khoản số/ Bank Account: 7271100156007

Ngân hàng Quân Đội Chi nhánh Phú Quốc/ MBBank, Branch of Phu Quoc.

 

BÊN B:  

PARTY B:

Đại diện/ PreresentativeÔng/Bà… Chức vụ/ Position:

Địa chỉ:

Address:

Mã số thuế/ Tax Code: Điện thoại/ Phone:  

Tài khoản số/ Bank Account

Ngân hàng/ Bank: 

Sau khi hai bên cùng bàn bạc, thỏa thuận đi đến thống nhất ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với các nội dung chính như sau | After discussion, the two parties have agreed to sign the business cooperation contract with the following principal contents:

MỤC I: BÊN B ĐỒNG Ý LIÊN KẾT HỢP TÁC KINH DOANH VỚI BÊN A 

SECTION I: PARTY B AGREE TO COOPERATE ON BUSINESS WITH PARTY A

Điều 1: Sản phẩm dịch vụ chính của Bên A cung cấp cho bên B bao gồm:

Article 1: Party A provides the main products and services below to Party B:

 1. Đi bộ dưới đáy biển – Gói tiêu chuẩn / Seawalker – Standard Package.
 2. Đi bộ dưới đáy biển – gói V.I.P / Seawalker – Premium Package
 3. Combo Đi bộ dưới đáy biển – gói Tiêu chuẩn / Combo Seawalker – Standard Package
 4. Combo Đi bộ dưới đáy biển – gói V.I.P/ Combo Seawalker – Premium Package.
 5. Tour 4 đảo + đi bộ dưới đáy biển – Người lớn/ 4 – Islands Tour + Seawalker Package – Adult.
 6. Tour 4 đảo + đi bộ dưới đáy biển – Trẻ Em/ 4 – Islands Tour + Seawalker Package – Child.
 7. Tour 4 đảo + cáp treo + đi bộ dưới đáy biển – Người lớn/ 4 – Islands Tour + Cable Car + Seawalker Package – Adult.
 8. Tour 4 đảo + cáp treo + đi bộ dưới đáy biển – Trẻ Em/ 4 – Island Tour + Cable Car + Seawalker Package – Adult.
 9. Combo quay phim + chụp ảnh / Combo video + photo

Địa điểm hoạt động/ Place of Operation. 

– Tại công viên san hô ở hòn Mây Rút Ngoài, TT An Thới, Phú Quốc.

At the coral park in May Rut Ngoai Island, An Thoi Town, Phu Quoc.

(Thời gian dự kiến từ tháng 10 đến tháng 5)

(Estimated time of operation from October to May)

– Tại công viên san hô ở Hòn Rỏi, Cảng An Thới, TT An Thới, Phú Quốc.

At the coral park in Roi Island, An Thoi Port, An Thoi Town, Phu Quoc.

(Thời gian dự kiến từ tháng 6 đến tháng 9) 

(Estimated time of operation from June to September)

Công ty sẽ thông báo nếu có thay đổi về thời gian và địa điểm.

 • The company will notify if the time and place is changed.

 

Đối tượng khách có thể tham gia dịch vụ/ The service is applied for Customers:

 • Lứa tuổi tham gia từ 5 tuổi đến 80 tuổi | Aged from 5 to 80 years old.
 • Chiều cao không hạn chế, cân nặng dưới 120kg | Unlimited height, weighing less than 120kg.
 • Người chơi có thể trạng khỏe mạnh | Customers must have good condition in health.
 • Những người không phù hợp tham gia: người có sức khỏe yếu, người có các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, viêm tai giữa và phụ nữ có thai, người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 và hen suyễn.

Participants are not: people with weak health, people with cardiovascular diseases, blood pressure, otitis media and pregnant women, type 2 – diabetics and the asthma.

 

Điều 2: Chính sách giá bán, giá nhận và phương thức thanh toán.

Article 2: Policy on selling price, receiving price and mode of payment.

 • Chính sách giá và giá nhận:

Policy on selling price, receiving price (appendix)

Được Quy định cụ thể tại Phụ lục đính kèm hợp đồng này.

According to the Appendix of the Contract.

2.2 Phương thức thanh toán/ Payment method:

– Bên B tự thu tiền của du khách khi sử dụng dịch vụ của bên A, hoặc bên B nhờ bên A thu tiền của khách hàng bên B khi sử dụng dịch vụ bên A.

Party B collects money from guests when they use services of Party A, Or, Party B asks Party A to collects money from guests when they use the services of Party A.

– Quản lý hai bên ký xác nhận mỗi ngày bằng phiếu xác nhận sử dụng dịch vụ, sau đó đưa về kế toán công ty hai bên để đối chiếu xác nhận số lượng hàng ngày qua email. Hai bên đối chiếu chốt công nợ vào ngày 15 và 30 mỗi tháng.

Managers of the two parties sign for the daily confirmation of using the services, then put on the accountants of the two companies to compare by email. The two sides compare the final total debt on the 15th or 30th day each month.

–  Bên B thanh toán tiền cho bên A sau khi chốt công nợ ngày 15 và 30 mỗi tháng. Thời gian bên B thanh toán cho bên A trong vòng 5 ngày, tính từ ngày chốt công nợ.

Party B pays money to Party A after finalizing the debt on the 15th or 30th day each month. The time for party B pays money for Party A is within 5 days, from the date of finalizing the debt.

 

Điều 3: Trách nhiệm và quyền lợi của Bên B.

Article 3: Responsibilities and rights of Party B.

3.1 Trách nhiệm của Bên B/ Responsibilities of Party B:

– Thông báo số lượng khách từng đợt cho bên A, dưới sự giám sát và ký giao nhận khách giữa hai bên.

– Inform the number of guests each booking for Party A, under the two parties’ supervision and the signed confirmation. 

– Bên B có trách nhiệm thông báo thời gian cho khách và người phụ trách chính biết các hoạt động dịch vụ sẵn có để bên A dễ dàng hơn trong việc kết hợp và hướng dẫn cho khách.

Party B is responsible for informing the guests and the person in charge of the available schedules of the service to make it easier for Party A to coordinate and guide guests.

– Bên B có trách nhiệm cập nhật và thông báo cho bên A số lượng khách trước một ngày khởi hành tour  để bên A có thể chủ động điều động nhân sự để các hoạt động dịch vụ được diễn ra một cách tốt nhất.

Party B is responsible for updating and informing Party A of the number of guests before the day of departure so that Party A can proactively appoint personnel so that the service can take place in the best way.

 

3.2 Quyền lợi của Bên B/ Rights of Party B.

– Yêu cầu bên A cung cấp các dịch vụ theo điều 1 và chi tiết lịch trình kèm theo.

Request Party A to provide services according to Article 1 and attached schedule in details.

– Yêu cầu bên A bảo mật các thông tin trong hợp đồng.

Ask for confidential information in the contract from Party A.

– Yêu cầu bên A cung cấp các thông tin cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng.

Request Party A to provide necessary information to perform the contract.

– Bên A thay đổi chương trình trước thời điểm khởi hành phải được sự đồng ý của Bên B.

Changing program before the departure from Party A must be approved by Party B.

 

Điều 4: Trách nhiệm và quyền lợi của Bên A 

Article 4: Responsibilities and Rights of Party A

4.1 Trách nhiệm của Bên A/ Responsibilities of Party A

– Bên A có trách nhiệm gửi đầy đủ các thông tin chương trình liên quan, thông báo các chương trình khuyến mãi và giá bán sản phẩm vào các dịp Lễ – Tết cho Bên B (nếu có). 

Party A is responsible for sending to Party B related information all in programs, announcement of promotions and selling price on special occasions (if any).

– Bên A nhận khách và có trách nhiệm tổ chức và thực hiện chương trình cho khách theo đúng chương trình đã công bố. 

Party A welcomes guests and takes responsibilities for organizing and implementing the program for guests according to the announced program.

– Bên A chịu trách nhiệm đầy đủ giấy tờ về mặt phương tiện hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước và bảo hiểm hành khách.

Party A is fully responsible for documents of the means of operation and passenger insurance based on laws of Socialist Republic of Vietnam. 

– Đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện và an toàn tính mạng cho khách của Bên B trong quá trình hoạt động.

Ensure the safety of equipment and the safety for customers of Party B during operation. 

– Chịu trách nhiệm về tư cách pháp nhân, thủ tục kinh doanh và hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước. 

To be responsible for the legal personal status, business procedures and tax obligations as laws of Socialist Republic of Vietnam.

4.2 Quyền lợi của Bên A/ Rights of Party A.

– Trong trường hợp bất khả kháng hay lý do khách quan không thể khắc phục được: thiên tai bão lũ, dịch bệnh, chiến tranh,thời tiết xấu… , bên A có quyền sắp xếp lại chương trình, lịch trình cho phù hợp hoặc huỷ bỏ nhưng phải thông báo ngay cho bên B.

In case of force majeure or objective reasons that the services could not be overcome: natural disasters, storms, floods, epidemics, wars, bad weather…, Party A has the right to rearrange the program or schedule accordingly or cancel the program but must notify Party B.

– Không thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng nếu do sự thay đổi của bên B mà không đạt được sự thoả thuận hay thông báo trước thì được đền bù thiệt hại thực tế.

The failure to perform part or all of the contract if due to the change of Party B without prior agreement or notice, shall be compensated for actual damage.

 

Điều 5: Thời hạn của hợp đồng

Article 5: Duration of the contract

Thời hạn của hợp đồng là 01 (một) năm từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Sau khi hết hạn hợp đồng hai bên có thể gia hạn hoặc ký kết lại hợp đồng mới.  

The term of the contract is 01 (one) year from January 1st 2021 to December 31st 2021. After the expiry of the contract, the two parties can renew or re-sign the contract.

 

MỤC II: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

SECTION II: GENERAL PROVISIONS

 

Điều 1: Thời hạn và hiệu lực hợp đồng. 

Article 1: Duration and validity of the contract.

Đây là hợp đồng hợp tác chiến lược, các sửa đổi về quy tắc hợp tác hoặc liên quan đến tài chính sẽ nằm trong Phục lục hợp đồng bổ sung. Trường hợp một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng phải thông báo bằng văn bản chính thức trước 30 ngày.

This is a strategic co-operation agreement, the modifications of cooperative or financial rules will be included in the Supplementary Contract Amendment. If either party wishes to terminate the contract, it must notify in writing 30 days in advance.

 

Điều 2: Xử lý tranh chấp.

Article 2: Handling of disputes. 

Hai bên cam kết thực hiện tất cả những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng. Bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia (trừ trường hợp bất khả kháng) thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên kia.

The two parties undertake to fulfill all the terms of the contract. Any party breaching the contract causing the damage to the other party (except in case of force majeure) shall pay damages to the other party. 

Trong thời hạn hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh không hợp lý thì hai bên cùng nhau bàn bạc trên tinh thần hợp tác và thống nhất bằng văn bản của cấp quản lý; Trường hợp không thể tự giải quyết, hai bên thống nhất đưa vụ việc lên Tòa án kinh tế của Bên khiếu nại để xử lý, các chi phí, án phí do bên vi phạm thanh toán. 

During the term of the contract, if any unreasonable problem arises, the two parties shall discuss together based on the cooperation and finalize by written agreement of the; If it is not possible to resolve, the two parties agree to take the case to the Economic Court of the complaining party for settlement, costs and legal fees are paid by the breaching party.

 

Điều 3: Chỉ định nhân viên giao dịch giữa hai bên.

Article 3: Appointment of a trading officer between two parties.

Hai bên chỉ định nhân viên đại diện sau đây để thực hiện các giao dịch:

The two parties appoint the following representatives to perform the transactions: 

Bên A

STT Họ tên Số điện thoại Email

Bên B

STT Họ tên Số điện thoại Email

 

Điều 4: Nguyên tắc tài chính 

Article 4: Financial principles

Hai bên phải tuân thủ các nguyên tắc tài chính kế toán theo qui định của pháp luật về kế toán của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Both parties must adhere to the principles of financial accounting as the accounting laws of the Socialist Republic of Vietnam.

Mọi khoản thu chi cho hoạt động kinh doanh liên quan đều phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, xác thực, có đối chiếu để xác định doanh thu.

All revenues and expenditures related to business activities must be recorded clearly, fully, truthfully, with reference to final revenue.

 

Điều 5: Tính pháp lý của hợp đồng

Article 5: Legality of contract 

Hợp đồng này gồm mười một (11) trang, được lập thành hai (02) bản bằng song ngữ Việt – Anh, mỗi Bên giữ một (01) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

This contract consists of eleven (11) pages, made in two (02) copies in Vietnamese and English, each party holds one (01) copy with the same legal validity and effective from the date of signing.

             

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                      ĐẠI DIỆN BÊN B 

Party A’s Representative                                   Party B’s Representative

 

Lê Quang Duy (Mr.)

Tổng Giám Đốc/Director